Có thể chỉnh góc bằng hộp nối tín hiệu cảm biến lực không ?

Có thể chỉnh góc bằng hộp nối tín hiệu cảm biến lực không ?

Bất kể đó là sàn cân điện tử sử dụng các cảm biến lực kỹ thuật số hay tương tự, việc điều chỉnh chênh lệch góc có thể được thực hiện. So với sàn cân điện tử sử dụng cảm biến lực tương tự, việc kiểm tra và điều chỉnh góc cho cảm biến lực kỹ thuật số thuận tiện hơn.

đọc tiếp