Trạm cân xe, cân ô tô chất lượng cao

Với hệ thống xử lý trung tâm là đầu cân VDW (VDW-2014) và bo điều khiển được lập trình VWC12 trên nền tảng MCU NXP-LPC-1768 và IC xử lý tín hiệu CS5530. LPC1768 là dòng vi điều khiển nhúng ARM Cortex-M3 phù hợp cho các ứng dụng có độ tích hợp cao và mức tiêu thụ điện năng thấp. CS5530 là một IC xử lý tín hiệu có độ tích hợp cao, xử lý tín hiệu tuần tự sang số 24 bits theo thuật toán ΔΣ. Khả năng tiêu thụ điện áp thấp và lọc nhiễu cao.

0988 708 308

Cân xe tải chất lượng cao

Sản phẩm chính hãng - Hoạt động ổn định
Linh-Phụ kiện

Cân xe tải

Tiên phong công nghệ mới

Linh-Phụ kiện thay thế phong phú
Linh-Phụ kiện

Cân bồn, cân silo