Kala Weight System cung cấp linh-phụ kiện cũng như giải pháp và quy trình công nghệ cho 2 loại Cân băng tải sau:

Cân băng tải kiểm hàng nhập xuất (Checkweighing).

Cân băng tải dạng trục (Belt Scale).

Showing 1–12 of 21 results