Lắp đặt Đầu cân MK-Di01 (D2008H) với Loadcell số MK-LU-D

Lắp đặt Đầu cân MK-Di01 (D2008H) với Loadcell số MK-LU-D


Lắp đặt đầu cân MK-Di01 hay D2008H (D2008FA) với cảm biến lực kỹ thuật số.

Chuẩn Cảm biến lực kỹ thuật số LU-D (QS-D) : kiểu C, kiểu E, kiểu K, kiểu O.

Chuẩn Cảm biến lực kỹ thuật số VMC VLC-121D 30t, định dạng truyền thông: Keli kiểu E.

Trình tự thực hiện khi lắp đặt đầu cân MK-Di01

Xác định và cài đặt địa chỉ.

Nhóm và xác định số lượng Cảm biến kỹ thuật số kết nối.

Chỉnh góc.

Cài đặt các cấu hình cần thiết : tải trọng, vạch chia, truyền thông,..

Kết nối Cảm biến lực Kỹ thuật số (Digital Loadell)

1.  Giới thiệu Đầu cân MKCells MK-Di01 và nhận dạng Loadcell kỹ thuật số  MK-LU-D chuẩn C hoặc E

Lắp đặt đầu cân MK-Di01 và cài đặt các thông số cho Cảm biến lực kỹ thuật số MKCells LU-D Chuẩn C

1. Cài đặt địa chỉ trên đầu cân MKCells MK-Di01 Cho Loadcell kỹ thuật số  MK-LU-D 30t chuẩn C

2. Kết nối đầu cân MKCells MK-Di01 với Loadcell kỹ thuật số  MK-LU-D 30t chuẩn C (phần 1)

3. Kết nối đầu cân MKCells MK-Di01 với Loadcell kỹ thuật số  MK-LU-D 30t chuẩn C (phần 2)

4. Kết nối đầu cân MKCells MK-Di01 với Loadcell kỹ thuật số  MK-LU-D 30t chuẩn C (phần 3)

 

Tài liệu tham khảo thêm

Nếu có thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi để có cách giải quyết nhanh nhất

0988 708 308

 kala@kalascale.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *