Tiêu chuẩn NTEP cho các thiết bị đo lường

Tiêu chuẩn NTEP cho các thiết bị đo lường


NATIONAL TYPE EVALUATION PROGRAM (NTEP) COMMITTEE

Hội đồng quốc gia về Trọng lượng và Đo lường (NCWM) đưa ra Chứng nhận phù hợp NTEP sau khi hoàn thành thành công đánh giá thiết bị. Nó chỉ ra rằng (các) thiết bị được mô tả trong Giấy chứng nhận là/có khả năng đáp ứng các yêu cầu áp dụng của Cẩm nang NIST 44 (với các yêu cầu về Thông số kỹ thuật, Dung sai và Các yêu cầu kỹ thuật khác đối với các thiết bị đo lường và Cân).

Chi tiết các bộ qui tắc tham khảo thêm tại www.nist.gov
Vậy NCWM là gì ?

Hội đồng Quốc gia về Trọng lượng và Đo lường (NCWM) là hiệp hội phi lợi nhuận của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chuyên về trọng lượng và đo lường của nhà nước và các địa phương, các cơ quan liên bang, các nhà sản xuất, các nhà bán lẻ và người tiêu dùng. NCWM đã xây dựng các tiêu chuẩn đo lường và đo lường quốc gia kể từ năm 1905. Tổ chức này mang lại các quyền lợi phù hợp với nhau để theo kịp những tiến bộ sáng tạo trên thị trường.

Thành lập NCWM 

Hiến pháp Hoa Kỳ dành cho các bang, tiểu bang quyền điều chỉnh thương mại và hệ thống đo lường và trọng lượng trong phạm vi biên giới. Trong suốt thế kỷ 19, mỗi bang, tiểu bang phát triển và thực thi các tiêu chuẩn riêng của mình. Sự thiếu đồng đều làm tê liệt tăng trưởng kinh tế, thương mại giữa các bang, tiểu bang kém trung thực.

Năm 1905, Văn phòng Tiêu chuẩn Quốc gia đã yêu cầu một cuộc họp của các bang để thảo luận về việc thiếu các tiêu chuẩn thống nhất và trong nhiều trường hợp, thiếu sự giám sát về quy định.

Các đại biểu đã quyết định gặp lại nhau vào năm sau đánh dấu sự ra đời của Hội nghị Quốc gia về Trọng lượng và Đo lường (NCWM). Các tiêu chuẩn mô hình đầu tiên của NCWM đã được xuất bản năm 1915 để sử dụng như dung sai và thông số kỹ thuật cho các thiết bị cân và đo.

NTEP
Logo Tiêu chuẩn NTEP

Hơn 100 năm sau, NCWM đã phát triển thành một tập đoàn phi lợi nhuận với đội ngũ nhân viên làm việc toàn thời gian và tình nguyện viên đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia theo kịp với công nghệ phát triển và cũng như các hoạt động tiếp thị.

NCWM tiếp tục truyền thống được thành lập ngay từ năm 1905 bao gồm các nhà quản lý nhà nước và địa phương, các ngành công nghiệp và các cơ quan liên bang trong suốt tiến trình phát triển. Điều này đảm bảo mức độ chuyên môn cao nhất được kết hợp với những hạn chế thực tiễn cho việc phát triển các tiêu chuẩn mô hình công bằng cho các bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.

NCWM đóng vai trò là một mô hình phát triển các tiêu chuẩn chung, đồng thời hạn chế quá trình bỏ phiếu thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn cho các quan chức chính quyền địa phương và tiểu bang, những người cuối cùng ban hành các tiêu chuẩn mà không thiên vị.

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) công bố các tiêu chuẩn đã được NCWM thông qua trong Sổ tay NIST 44, NIST 130 và NIST 133. NIST cũng cung cấp các cố vấn kỹ thuật cho các ủy ban đặc biệt của NCWM, cung cấp thông tin chi tiết về luật pháp liên bang và các tiêu chuẩn quốc tế và đóng vai trò quan trọng Đào tạo nguồn cho cán bộ quản lý.

NCWM cũng quản lý Chương trình Đánh giá Loại Quốc gia (NTEP) được thành lập vào năm 1984. Xuất bản các chính sách hành chính, kỹ thuật NTEP và bảng kiểm mục để đánh giá trong NCWM-Ấn bản 14.

Tiêu chuẩn được NCWM thông qua đã được Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) công bố trong:

Sổ tay NIST 44: Các thông số kỹ thuật, dung sai và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với các thiết bị đo lường và cân.

Sổ tay NIST 130: Các luật và quy định.

Sổ tay NIST 133: Kiểm tra hàng đóng gói.

NCWM cũng quản lý Chương trình Đánh giá loại cấp quốc gia (NTEP). Chứng nhận NTEP cung cấp sự đảm bảo rằng các dụng cụ đo trọng lượng và đo được sản xuất theo các thông số kỹ thuật của NIST Handbook 44 trước khi các dụng cụ được đưa vào thương mại.

Điều này cung cấp các qui định cạnh tranh công bằng giữa các nhà sản xuất và đảm bảo với người dùng cuối rằng họ đang đầu tư vào thiết bị thích hợp. Hầu hết các bang đều công nhận Chứng nhận NTEP là yêu cầu đối với các công cụ thương mại.

Ngoài việc công bố các tiêu chuẩn do NCWM thông qua, NIST cũng cung cấp các cố vấn kỹ thuật cho nhiều nhóm làm việc và các ủy ban của NCWM. Những cố vấn này giúp duy trì tính thống nhất và hài hòa về luật trong toàn liên bang. Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Giấy chứng nhận tuân thủ NTEP là gì?

Hội nghị Quốc gia về Trọng lượng và Đo lường đưa ra Chứng nhận phù hợp NTEP sau khi hoàn thành thành công đánh giá thiết bị. Nó chỉ ra rằng (các) thiết bị được mô tả trong Giấy chứng nhận là / có khả năng đáp ứng các yêu cầu áp dụng của Cẩm nang NIST 44.

Thuật ngữ “được sử dụng trong các ứng dụng thương mại (hoặc thương mại)” nghĩa là gì?

Thuật ngữ này đề cập đến các thiết bị được sử dụng để bán, mua, trao đổi, chuyển quyền tạm giữ, hoặc thiết lập chi phí cho dịch vụ hoặc thuê trên cơ sở đo lường.

Cần giải đáp thêm, hãy liên hệ với chúng tôi 

0988 708 308

 kala@kalascale.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *